Czym są kontrakty futures?

Angielskie słowo future (przetłumaczone jako „przyszłość”) jest jego korzeniem i w pełni odzwierciedla istotę kontraktu terminowego. Strony, które zawierają kontrakt futures, uzgadniają dostawę określonych aktywów w określonym momencie w przyszłości.

Na przykład w lutym kupujesz kontrakt terminowy na ropę z 1 maja - oznacza to, że w maju dostaniesz 1 baryłkę ropy w cenie wskazanej w kontakcie. Bez względu na to, jaka jest cena w maju, ropę otrzymujesz po cenach lutowych.

Ale jeśli nie masz szybu naftowego ani infrastruktury do przechowywania aktywów fizycznych, nie oznacza to, że nie możesz handlować kontraktami terminowymi. Ponieważ istnieją dwa rodzaje kontraktów futures:

 • Dostawa fizyczna. W takim przypadku zasób bazowy będzie musiał zostać fizycznie dostarczony w określonym dniu po określonej cenie.
 • Rozliczenie gotówkowe. Ten typ kontraktu futures nie wymaga fizycznej dostawy.

Według statystyk CME, ponad 95% kontraktów terminowych jest sprzedawanych bez fizycznej dostawy.

Historia kontraktów terminowych

Historia pojawiania się kontraktów futures jest bardzo długa. Uważa się, że pierwsza wzmianka o tego typu transakcjach jest opisana w „Polityce” Arystotelesa (III w. p.n.e.) dotyczącej zbioru oliwek.

Wiadomo na pewno, że kontrakty futures zostały zawarte w 1710 r. na giełdzie ryżu w Osace (Japonia).

W Ameryce Północnej handel kontraktami terminowymi rozprzestrzenił się od połowy XIX wieku. W większości były to kontrakty futures na produkty spożywcze i metale szlachetne.

W latach 70. na świecie pojawiły się kontrakty terminowe na takie aktywa, jak indeksy giełdowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Od wczesnych lat 80-tych dostępne stały się kontrakty terminowe na ropę.

W grudniu 2017 r. rozpoczął się handel kontraktami futures na Bitcoin na giełdzie w Chicago.

Nowoczesne kontrakty futures

W tej chwili kontrakty futures (lub po prostu „futures”) są integralną częścią świata finansów. Te sekcje giełdy, na których handluje się kontraktami futures, nazywane są sekcjami dotyczącymi instrumentów pochodnych.

Aby ocenić skalę handlu na rynkach instrumentów pochodnych, przedstawiamy poniższą tabelę ze Szwajcarskiego Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) . Według tego wiarygodnego źródła, dzienne globalne obroty na rynkach kontraktów terminowych wynoszą około 7 bilionów dolarów.

Jak radzić sobie z kontraktami futures?

Kontrakt futures jest klasyfikowany jako instrument pochodny.

Instrument pochodny oznacza "derivative" w języku angielskim. Dlatego w terminologii handlu akcjami kontrakty futures to rodzaj instrumentów pochodnych.

Co oznacza „instrument pochodny”? Oznacza to, że cena w kontrakcie futures jest wartością pochodną obliczoną na podstawie ceny aktywa bazowego.

Okazuje się, że cena kontraktów terminowych na akcje jest ścisłe związana z ceną akcji na rynku do ceny akcji na rynku spot. Tak więc cena kontraktu futures w rzeczywistym obrocie prawie całkowicie powtarza dynamikę wahań ceny aktywów bazowych.

Oprócz ceny, specyfikacja typowego kontraktu futures obejmuje:

 • Pełną i skróconą nazwę umowy.
 • Datę ważności. Jest to moment wygaśnięcia umowy w określonym czasie. Nie można go już kupić / sprzedać, a zleceniobiorcy muszą się rozliczyć. Innymi słowy, kontrakty terminowe osiągają dojrzałość. Z reguły masowe wygaśnięcie kontraktów terminowych następuje raz na kwartał
 • rodzaj kontraktu (rozliczenie gotówkowe/dostawa fizyczna) oraz termin dostawy, jeśli kontraktem futures, jest dostawa fizyczna
 • waluta kontraktu , minimalna zmiana ceny, koszt minimalnego ruchu.

W jaki sposób używane są kontrakty terminowe?

Podstawowym zastosowaniem kontraktów terminowych typu futures jest zabezpieczenie lub prościej, ubezpieczenie przed niepożądanymi wydarzeniami. Wyobraźmy sobie producenta samochodów. Dostarcza produkty na rynek światowy, a po ich sprzedaży otrzymuje na konto walutę krajową. Wysokość dochodów może silnie zależeć na przykład od wahań kursu wymiany waluty krajowej w stosunku do dolara. Dlatego producent może ubezpieczyć i otworzyć pozycję na rynku kontraktów terminowych.

 • Jeśli kurs jest korzystny, producent otrzyma większą ilość waluty, ale poniesie stratę na kontrakcie futures.
 • Jeśli kurs jest nieopłacalny, producent otrzyma mniejszą ilość waluty, ale brak przychodów jest kompensowany zyskiem z kontraktu futures.

Jednak we współczesnym świecie finansowym kontrakty futures są używane głównie jako narzędzie spekulacyjne i/lub inwestycyjne. Wynika to z zalet kontraktów futures:

 • handel 24/5. Rynki zwykle zamykają się tylko w weekendy.
 • wysoka zmienność i płynność;
 • możliwość przyciągnięcia dodatkowego kapitału poprzez pożyczkę z zabezpieczeniem (dźwignia);
 • niskie prowizje.

Dlatego coraz więcej inwestorów i traderów korzysta z rynków instrumentów pochodnych, aby stosować swoje strategie i uzyskiwać odpowiednie korzyści.