Trading dla początkujących

Początkujący traderzy często doświadczają trudności związanych z niezrozumieniem pewnych specyficznych pojęć, które są szeroko stosowane w inwestowaniu, handlu na giełdzie i pracy z kryptowalutami. Aby wyeliminować nieporozumienia i pomóc początkującym komunikować się w tym samym języku z profesjonalistami, napisano ten artykuł, w którym w porządku alfabetycznym podano krótki przegląd głównych aktualnych terminów.

Handel algorytmiczny (ang. ,,algorithmic trading'') to rodzaj operacji na giełdzie, który jest realizowany za pomocą robotów – programów napisanych specjalnie do kupna/sprzedaży aktywów finansowych. Algo traderzy - to uczestnicy rynku, którzy wykorzystują takie roboty w praktyce. Zaletą robotów jest to, że traderzy chronią się przed ryzykiem ludzkich błędów, a także z większą dokładnością i szybkością mogą oceniać skuteczność strategii.

Token akcyjny w uproszczeniu jest to „zdigitalizowana” akcja firmy. Ściślej, jest to pochodny składnik aktywów finansowych stworzony przy użyciu technologii blockchain i oparty na takim aktywie bazowym, jak akcje notowane na giełdzie. Tokeny akcyjne pojawiły się w 2017 roku i są logicznym rozwinięciem świata finansów w erze cyfrowej.

Altcoin to alternatywna kryptowaluta dla BTC. W rzeczywistości żadna z wielu kryptowalut nie była w stanie przewyższyć Bitcoina pod względem kapitalizacji, popularności lub przynajmniej powtórzyć jego sukcesu. Dlatego najbardziej udani naśladowcy głównej kryptowaluty są zbiorczo określani jako „altcoins”.

Up-bar, Up-trend - w leksykonie traderów giełdowych prefiks „Up-” (pochodzący z angielskiego słowa Up – „w górę”) oznacza, że ​​mówimy o wzroście ceny. Na przykład up-trend oznacza trend wzrostowy.

Arbitraż to podejście do zarabiania na operacjach na rynkach finansowych, związane z równoczesną pracą na kilku giełdach. Handel arbitrażowy polega na kupowaniu aktywów na jednej giełdzie i sprzedawaniu ich na innej. Jest to uzasadnione faktem, że czasami zdarzają się momenty, w których ten sam składnik aktywów finansowych jest sprzedawany na różnych giełdach w różnych cenach.

Ask price - Cena Sprzedaży. Wyobraź sobie rynek z wieloma sprzedawcami: każdy z nich chce jak najdrożej sprzedać swoje aktywa finansowe. Sprzedawcy wysyłają na giełdę zamówienia wskazujące cenę, po jakiej są skłonni sprzedać swoje aktywa. Jest nią Ask price. Najniższa Ask price - to najlepsza oferta cenowa. Jeśli złożysz zlecenie rynkowe kupna, to właśnie po tej Ask price Twoje zlecenie zostanie zrealizowane.

Bar jest graficznym elementem wykresu świecowego/słupkowego (bar chart). Każdy ,,bar'' wyświetla akcję cenową dla wybranego okresu. Jeden pasek składa się z pionowej linii i poziomych znaków, które zawierają informacje o otwarciu, maksimum, minimum i zamknięciu ceny w danym okresie.

Buy means make a purchase.

Próg rentowności to poziom cenowy, przy którym otwarta pozycja nie może przynieść straty. Z reguły, gdy pozycja zaczyna przynosić zyski, traderzy składają zlecenie stop loss w strefie progu rentowności, gwarantując sobie w ten sposób brak negatywnego wyniku.

Bitcoin (BTC). Zwykle odnosi się pod tym terminem do głównej kryptowaluty. Aczkolwiek, sieć płatności elektronicznych, w której działa tytułowa kryptowaluta, można również nazwać bitcoin. Pierwszą cechą bitcoina jest to, że ten sposób płatności działa w oparciu o zdecentralizowaną sieć, to znaczy wszyscy uczestnicy sieci są równi, a główny serwer lub administrator jako element kontrolny jest nieobecny i nie ma możliwości jego utworzenia. Po drugie, całkowita ilość bitcoinów jest ograniczona, a chcąc wydobyć bitcoiny, należy wykonać wiele skomplikowanych obliczeń. Po trzecie, w funkcjonowaniu sieci wykorzystywane są metody szyfrowania kryptograficznego, jednak wszystkie transakcje są dostępne w otwartej bazie danych. Ponadto wszystkie protokoły, za pomocą których funkcjonuje bitcoin są przechowywane w otwartym dostępie. Pierwsze bitcoiny zostały wygenerowane w styczniu 2009 roku.

Blockchain. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w październiku 2008 roku, jako nazwa bazy danych, która została zaimplementowana w systemie płatności elektronicznych Bitcoin, dlatego blockchain jest często kojarzony z transakcjami kryptowalutowymi. Jednak, aby być bardziej precyzyjnym, blockchain jest bardziej wszechstronną technologią i może być stosowany nie tylko w finansach elektronicznych; blockchain to łańcuch bloków (dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego), w którym każdy blok zawiera określone informacje i jest połączony z innymi blokami. Ze względu na to, że kopie łańcucha są przechowywane na różnych komputerach, edycja informacji przechowywanych za pomocą technologii blockchain jest niezwykle trudna. To sprawia, że ​​technologia ta jest niezawodna w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Byk (ang. "bull") jest terminem przenośnym, który oznacza pozytywne oczekiwania na rynku. Uważa się, że odnosi się do szturmowego ruchu byka, który podrzuca ofiarę rogami. Dlatego, gdy inwestorzy mówią „rynek jest byczy”, oznacza to, że rynek idzie w górę. Byk jest kupującym. Jeśli mówią „byczy ”, oznacza to bar, który zamknął się na szczycie. W związku z tym „byczy trend ” to ukierunkowany ruch cen w górę.

Zmienność to cecha opisująca stopień zmienności cen. Kiedy mówią, że rynek jest zmienny, oznacza to, że cena na tym rynku łatwo i szybko porusza się w górę i w dół. Jeśli mówią, że rynek nie jest zmienny, to znaczy, że zmiana ceny na tym rynku następuje z bardzo umiarkowaną amplitudą. Niemal każdą parę kryptowalut można przytoczyć jako przykład poszczególnych rynków, ponieważ cyfrowy rynek walutowy charakteryzuje się skokami cen o 5-10% dziennie lub więcej.

Gap. This is a phenomenon when the opening price of the next period is significantly different from the closing price of the previous period. It is most pronounced on the daily charts of tokenized stocks, because the underlying markets for these assets operate with long breaks at night, and when the next session opens, the price already takes into account new factors that appeared after the close of the previous session. If the market does not close at night (as is the case with cryptocurrencies), then in such markets a gap is very unlikely, and it can occur in cases of high volatility.

Down bar, down trend Przedrostek „down” pochodzi od angielskiego słowa "w dół". Słowa z tym przedrostkiem oznaczają negatywny trend na rynku, na przykład down trend oznacza “stały spadek cen”.

Dywergencja z angielskiego ,,rozbieżność'' to sytuacja gdy linia trendu wyznaczona na dwóch maksimach (lub minimach w trendzie spadkowym) wykresu ceny ma inny kierunek niż linia wyznaczona na minimach (lub maksimach) wskaźnika. Zazwyczaj zapowiada odwrócenie trendu.

Dywersyfikacja To technika stosowana w celu zmniejszenia ryzyka podczas inwestowania. Dywersyfikując swoje aktywa, inwestorzy niejako „rozkładają jajka w różne koszyki” i rozdzielają kapitał między różnymi aktywami. Powiedzmy, że inwestor zainwestował swój kapitał w kilka kryptowalut. Jeśli nawet jedna kryptowaluta spadnie w cenie, to wzrost dwóch pozostałych pozwoli portfelowi osiągnąć zysk.

Pozycja długa (ang. "long") to otwarta transakcja kupna.

Zlecenie ochronne to zlecenie, które inwestor zamieszcza na giełdzie w celu ochrony swoich pozycji. Dokładniej, zlecenia ochronne to zlecenia z limitem, które chronią kapitał tradera przed stratami i ograniczają jego ewentualne straty do poziomu akceptowalnych.

Inwestycje to operacje na papierach wartościowych, które mają na celu zachowanie i zwiększenie kapitału. Inwestycje zwykle odnoszą się do zakupu papierów wartościowych na kryptowalutach, giełdach i powiązanych rynkach. Na przykład inwestycja w tokeny. Inwestycje charakteryzują się długim okresem. Zazwyczaj inwestorzy utrzymują swoje pozycje przez rok, kilka lat lub nawet dłużej.

Insiderzy to osoby, które posiadają niepubliczne informacje, które wpływają na dynamikę cen. Na przykład statystykami należące do informacji poufnych, które nie zostały jeszcze opublikowane.

Intraday to termin używany do opisania handlu przeprowadzonego w ciągu jednego dnia. Jeżeli trader pracuje na giełdzie od rana do nocy i nie przenosi swoich pozycji przez całą noc, to taki trader nazywany jest „intraday traderem”

Indeks. to szacunkowy wskaźnik finansowy; indeks pokazuje siłę lub słabość kategorii finansowych, takich jak giełda lub konkretna branża. Z reguły indeksy podsumowują informacje i są obliczane na podstawie innych danych dla analityków, aby ułatwić im podejmowanie decyzji.

Wskaźnik. są wykorzystywane w analizie technicznej do znajdowania punktów wejścia na rynek, zamykania pozycji, oceny względnej siły lub słabości rynku. Wskaźniki są obliczane za pomocą specjalnych formuł i przekształcają dynamikę cen w wygodną i zrozumiałą dla tradera formę.

Kanał to ograniczony zakres ruchu cen. Kanał może być wznoszący się lub opadający, a także boczny. Strategia handlowa w kanale polega na kupowaniu aktywów z dolnej granicy w celu sprzedaży ich blisko górnej granicy.

Konsolidacja tymczasowy ruch ceny w bok, zwykle po gwałtownej zmianie . Konsolidacja charakteryzuje się pewnym uspokojeniem rynku po gwałtownym skoku zmienności.

Krótka pozycja to otwarta transakcja sprzedaży.

Korekta to kierunkowy ruch ceny, który występuje po silnym ruchu trendu. Na przykład korekta w dół po okresie wzrostu cen oznacza, że ​​rynek jest wykupiony, a korekta w dół powinna zbliżyć bieżące notowania do rzeczywistej wartości wewnętrznej aktywa.

Kryptowaluta Jest to rodzaj waluty elektronicznej, której księgowanie, kontrola i funkcjonowanie dostarczane jest automatycznie w oparciu o zdecentralizowaną sieć (blockchain). Kryptowaluta z reguły nie ma materialnej manifestacji. W rzeczywistości jest to liczba jednostek rozliczeniowych przechowywanych cyfrowo w pakiecie informacyjnym protokołu przesyłania danych.

Płynność jest wskaźnikiem popularności rynku. Kiedy mowa o rynku płynnym, oznacza to, że jest na nim wielu kupujących i sprzedających. Sprzedawcy chcą sprzedawać swoje towary jak najdrożej, kupujący chcą płacić jak najniższą cenę. Dzięki temu wielkość podaży i popytu na takim rynku jest na poziomie wystarczającym do realizacji dużych zamówień.

Zlecenie z limitem to zlecenie, które jest realizowane po określonej w nim cenie. Jeśli składasz zlecenie z limitem, musisz wyraźnie wskazać w nim akceptowalną cenę. Giełda z pewnością zrealizuje Twoje zlecenie po tej cenie, a nawet po lepszej niż ta, którą określiłeś w zleceniu z limitem.

Linia to geometryczny segment na wykresie, zwykle rysowana przez lokalne skrajne ceny i używana do rysowania kanałów lub wzorców analizy technicznej. Linia trendu pomaga traderom ocenić obecność kierunkowego ruchu cen i znaleźć punkty wejścia do pozycji wzdłuż trendu.

Pozycja long to otwarta pozycja kupna. W tłumaczeniu z angielskiego oznacza to dosłownie „długą pozycję”. Kiedy inwestorzy mówią „zajmij pozycję długą” lub „otwórz pozycję długą” lub „otwórz pozycję długą”, oznacza to „kup”

Loss - lession.

Low - najniższa cena (dolna, niska) przez określony czas.

Mining to proces „wydobywania” kryptowaluty, w którym przeprowadzane są złożone obliczenia.

Pożyczki zabezpieczające to praktyka handlowa na giełdzie, w której handlowcy i inwestorzy wykorzystują pożyczony kapitał w celu zwiększenia swoich obrotów i osiągnięcia większych zysków, niż pozwala na to ich rzeczywisty kapitał gotówkowy.

Market order is a buy or sell order to be executed immediately at the current market prices. As long as there are willing sellers and buyers, market orders are filled. Market orders are used when certainty of execution is a priority over the price of execution. A market order is the simplest of the order types.

Niedźwiedź (ang. ,,bear'') jest wyrażeniem przenośnym używanym do wszystkiego, co dotyczy spadków cen. Kiedy mówimy „rynek niedźwiedzia” lub „trend niedźwiedzia” – chodzi o taki rynek, na którym następuje stały spadek wartości aktywów. Niedźwiedziami są sprzedawcy. Uważa się, że termin ten pochodzi od sposobu, w jaki Niedźwiedź ogłusza swoją ofiarę, potężnym ciosem od góry do dołu./p>

Moneta - to nazwa zbiorowa, jednostka kryptowaluty. Monetą może być Bitcoin, Ethereum i inne kryptowaluty.

Oscylator to rodzaj wskaźnika technicznego, który pomaga inwestorom zidentyfikować strefy wykupienia lub wyprzedania aktywów finansowych. Oscylatory mają tendencję do wahań w określonym zakresie i są wyświetlane jako falista linia na dole wykresu.

An order is an instruction that a trader sends to the exchange; he expresses the consent of the trader to complete the exchange operation. Orders may be limited, stop orders or market orders. The type of order depends on the way it will be executed. After the order is sent to the exchange, it can be canceled in a number of cases.

Rollback is a slight decrease in price after a period of growth. Typically, a downtrend occurs during an uptrend. In principle, a rollback is the same as a correction. They describe the decrease in volatility that a trader sees on the chart.

To open a position is to enter the market, close a deal, invest in an asset. If you have a position in the market, this means that you own any financial assets.

Pattern -dosłownie oznacza „wzór” w języku angielskim. W środowisku analizy technicznej termin „pattern” jest używany, gdy dynamika cen tworzy powtarzający się wzór. Można to porównać z konstelacjami na gwiaździstym niebie. Analitycy techniczni rozróżniają wiele wzorów, takich jak flaga, głowa i ramiona, klin, motyl i inne.

Wykupienie i wyprzedanie to symbole sytuacji rynkowej, w której kwotowanie za bardzo odbiega od rzeczywistej wartości godziwej aktywów. Z reguły stan wykupienia występuje, gdy na rynku panuje duże podekscytowanie, a kwotowanie wydaje się „wyprzedzać”. Ceny idą w górę, a handlowcy tracą głowę, kupując coraz więcej. Podobnie jest w przypadku ekstremalnych spadków cen, gdy rynek wpada w panikę i wchodzi w stan wyprzedaży.

Dźwignia finansowa jest cechą funduszy kredytowych, które są udostępniane traderom i inwestorom w ramach kredytu pod zastaw. Na przykład dźwignia od 1 do 2 oznacza, że ​​inwestor może kupić dwa razy więcej tokenów akcyjnych, niż faktycznie pozwala na to rzeczywisty kapitał, jakim dysponuje.

Wsparcie to linia warunkowa, w której analitycy techniczni spodziewają się spowolnienia lub wzrostu tempa spadku ceny. Linia wsparcia może być linią poziomą lub narysowaną z lekkim nachyleniem. Zwykle stosuje się do tego lokalne minima cenowe, które potwierdzają, że aktywa są niedowartościowane na poziomach wsparcia. Handel z poziomów wsparcia to klasyczne podejście do budowania zyskownych strategii.

Spadek wartości to przejściowy spadek wartości pozycji, który następuje w wyniku spadku cen papierów wartościowych, w które inwestor zainwestował swój kapitał. Jeśli inwestor wykonał prawidłowe obliczenia, wówczas wypłata szybko się odbudowuje, a pozycja zaczyna przynosić zyski.

Slipping is a technical nuance. It is usually caused by the time difference between the moment when the trailer sends the order to the exchange and the moment when the order reaches the exchange. As a rule, the time between sending and receiving an exchange order is calculated in fractions of a second, but during periods of active price movements this can mean the difference between the price at which the trader is counting and the price at which his order will actually be executed. 

Profit is a financial gain, especially the difference between the amount earned and the amount spent in buying, operating, or producing something. 

Reaction. As a rule, this term means a local price decrease; it can occur, for example, within the framework of the current uptrend.

Regulacja porządek kontroli nad rynkami finansowymi. Dostarczają go oficjalne organizacje rządowe działające na szczeblu państwowym w celu zapewnienia porządku i prawa na rynkach finansowych. Organy regulacyjne sprawują ścisły nadzór nad podmiotami prawnymi działającymi w ich otoczeniu prawnym. W każdym kraju istnieją organy regulacyjne. Najbardziej wiarygodne znajdują się w Europie, Ameryce Północnej i innych krajach rozwiniętych.

Zarządzanie ryzykiem to zestaw zasad i zestaw działań, które trader lub inwestor stosuje w celu ochrony swojego kapitału. Aby osiągnąć te cele, traderzy wykorzystują statystyki, modele matematyczne i inne metody. Bardziej ogólny termin nazywa się zarządzaniem kapitałem.

Świeca to termin szeroko stosowany w obrocie akcjami. Świeca to osobny element wykresu, który wyświetla dane ceny otwarcia, minimalnej, maksymalnej i zamknięcia przez określony czas. Świece przybyły do ​​świata handlu z Japonii, dlatego często nazywane świece japońskie, a wykresy świecowe nazywane wykresy świecowe. Oprócz wyświetlania dynamiki cen świece mogą być również wykorzystywane do podejmowania decyzji handlowych. Pozwala to na tzw. analizę świecową. Traderzy wyróżniają różne formacje świecowe i wprowadzają pozycje, gdy pojawiają się na wykresie. Handlowcy identyfikują dziesiątki formacji świecowych, na przykład świece Doji, świece z gwiazdą poranną, byczą formację świecową pochłaniającą i inne. Wykresy typu świecowego są prawdopodobnie najbardziej popularne wśród traderów na całym świecie i przewyższają wykres barów w tym wskaźniku.

Swap to koszt ponoszony przez tradera lub inwestora z powodu przeniesienia jego pozycji z dnia na dzień. Z reguły na rynkach finansowych stosuje się swapy w celu zmniejszenia ryzyka brokerów zapewniających traderom dostęp do giełd. Swapy są powszechne zarówno na rynku Forex, jak i na giełdach. Swapy nie są używane na rynkach kryptowalut.

Transakcja to operacja handlowa, którą trader przeprowadza na giełdzie. Na przykład, kiedy przedsiębiorca kupuje aktywa, nie nabywa ich znikąd. Jego zlecenie jest realizowane przez kontr zlecenie innego uczestnika rynku. Tym samym transakcje kupna/sprzedaży aktywów finansowych są faktycznie zawierane na giełdzie. Kiedy mowa o „otwarciu transakcji”, oznacza to „otworzenie pozycji”.

Skalpowanie (ang. ,,scalping'') to rodzaj handlu, który charakteryzuje się bardzo krótkim czasem utrzymywania. Na przykład traderzy, którzy używają skalpowania, utrzymują pozycje w swoim handlu przez jedną lub kilka minut, nie dłużej, czasem nawet przez kilka sekund. Wśród zalet skalpingu można wyróżnić szybkie zdobywanie doświadczenia, szybki zysk na aktywnych rynkach, proste zasady handlu.

Średnia krocząca (ruchoma, ang. ,,Moving Average'') jest jednym z technicznych wskaźników rynkowych. Średnia krocząca sumuje wszystkie dostępne wartości cen dla liczby N minionych okresów, znajduje średnią wartość ceny i wyświetla jej zmianę jako linię na wykresie. W ten sposób średnia ruchoma wygładza gwałtowne ruchy cen i usuwa szumy z wykresu, aby pomóc traderom zidentyfikować aktualny trend na rynku.

Smart contact – (ang. ,,inteligentny kontakt'') Jest to program komputerowy, który implementuje algorytm tworzenia, kontroli, rozliczania i wydawania informacji wskazujących na istnienie praw majątkowych. Inteligentne kontrakty oznaczają zazwyczaj algorytmy działające w technologii blockchain.

Stablecoins to rodzaj kryptowaluty, która jest zabezpieczona w postaci wartości materialnych. Stablecoin to jednostka kryptowaluty, której wartość jest związana z wartością realnego aktywa bazowego. Najczęściej aktywa bazowe to waluta fiducjarna, kryptowaluta lub inny cenny zasób. Stablecoiny zostały stworzone, aby zapewnić stabilność i równowagę w niestabilnym świecie kryptowalut.

Stop-loss to zlecenie z limitem, które służy do ochrony kapitału. Jest niemal koniecznością w każdej długoterminowej, rentownej strategii. Użycie stop lossa gwarantuje traderowi, że jego pozycja nigdy nie spadnie znacząco poniżej poziomu, na którym ustawiony jest stop loss. Pozwala to kontrolować ryzyko i ograniczać kapitał ze strat przekraczających dopuszczalne.

Strategia jest to zestaw zasad dotyczących wchodzenia na pozycję, utrzymywania pozycji i wychodzenia z niej. Strategia pozwala traderowi działać systematycznie, analizować własne wyniki, kontrolować ryzyko, przewidywać i optymalizować pracę na giełdzie. Praca bez strategii z reguły prowadzi do spontanicznych decyzji, ekscytacji i braku trwałego wzrostu kapitału w długim okresie.

Tether, USDT to główny stablecoin, notowany w stosunku 1:1 do dolara amerykańskiego.

Analiza techniczna to globalne podejście do działalności na rynkach finansowych. Podstawy analizy technicznej ustanowił Charles Dow w początkach XX wieku; z biegiem czasu analiza techniczna (TA) została uzupełniona licznymi innowacjami i dziś stała się całą nauką regulującą analizę wykresów cenowych i metody podejmowania decyzji handlowych. Przeważającą część analizy technicznej zajmuje praca z formacjami i wskaźnikami wykresów. Formacje wykresu to różne formacje, które analityk identyfikuje wizualnie na wykresie i kształtuje je za pomocą linii i kształtów geometrycznych. Praca ze wskaźnikami oznacza dodawanie do wykresu dodatkowych narzędzi, które automatycznie wykonują obliczenia zgodnie z określonymi w nich wzorami i są wizualizowane na wykresie jako dodatkowe linie, aby pomóc analitykom technicznym w podejmowaniu świadomych decyzji. Podstawową zasadą analizy technicznej jest twierdzenie, że zachowanie cen z przeszłości wpływa na przyszły rozwój cen. Wśród zalet analizy technicznej jest jej atrakcyjność, ponieważ duża liczba wskaźników i ekscytująca praca nad budową modeli graficznych to nie tylko wzrost kapitału, ale także forma kreatywności podczas prowadzenia prac analitycznych.

Robot handlowy to algorytm lub program do automatycznego handlu. Jest stworzony do realizacji transakcji finansowych na giełdzie zgodnie ze strategią opisaną w jej kodeksie. Roboty są dostępne w wersji w pełni automatycznej i półautomatycznej i służą do minimalizowania wpływu emocji i błędów ludzkich. Ważnym elementem w użytkowaniu robota jest jego optymalizacja.

Token jest odpowiednikiem papierów wartościowych w świecie pieniądza cyfrowego. Tokeny nie są kryptowalutą (jednostką pieniężną), ale służą do rozliczania aktywów cyfrowych. Tokeny są rekordem w łańcuchu bloków i mają na celu utrzymanie równowagi zasobu. Najczęściej tokeny wykorzystują protokoły blockchain z platformy Ethereum.

Asset tokenization is the process of converting ownership rights in a particular asset into a digital token on a blockchain. These can include unique hash values which represent physical assets, financial instruments, real estate, equity, bonds, fund units, etc.

Trailing jest to taktyka zarządzania zleceniami ochronnymi, w której stop-loss podąża za zmieniającą się ceną. Stosując Trailing-Stop, czyli inaczej mówiąc taktykę podążania za ceną, trader manualnie lub automatycznie przesuwa swój stop-loss, chroniąc w ten sposób rosnący zysk. W takim przypadku, gdy tylko cena obróci się przeciwko traderowi, jego pozycja zostanie zamknięta, a zysk zostanie ustalony na koncie.

Uśrednianie to ryzykowna taktyka zarządzania pieniędzmi powszechnie stosowana przez graczy na rynkach finansowych. Istotą uśredniania jest zwiększenie stawki w przypadku przegranej. To znaczy, że jeśli trader po zakupie bitcoina poniesie stratę, kupuje jeszcze więcej bitcoinów po niższej cenie, mając nadzieję, że gdy cena wzrośnie, zysk z drugiej pozycji pokryje stratę z pierwszej. To często działa, jednak nie zawsze.

FIAT (waluty fiducjarne) to pieniądz emitowany przez rząd i służący jako waluta danego kraju. Waluty scentralizowane również mówią o takich walutach. Przykładami walut fiducjarnych są dolar amerykański, funt brytyjski, rubel rosyjski. W przeciwieństwie do pieniądza fiducjarnego powstał system kryptowalut – nazywanych także zdecentralizowanymi. Najbardziej znanym z nich jest Bitcoin.

Flat   is a market condition in which there is no directional price movement. They also say that there is no trend. Price tends to fluctuate horizontally; Opportunities for profit in such markets are minimal. 

Analiza fundamentalna to naukowe podejście do oceny rynków finansowych. Analitycy fundamentalni to specjaliści, którzy zbierają, klasyfikują, strukturyzują i przetwarzają dane z makroekonomicznych statystyk ekonomicznych państwa, zestawień przedsiębiorstw, banków centralnych i struktur branżowych. Celem analizy fundamentalnej jest wyciągnięcie wniosków na temat aktualnego stanu i perspektyw przedmiotu analizy - czy to rynku kryptowalut, tokenów akcyjnych czy giełdy jako całości.

High cena maksymalna (górna, szczytowa) przez określony czas.

A hedge is an investment to reduce the risk of adverse price movements in an asset. Normally, a hedge consists of taking an offsetting position in a related security.

Short. Termin ten odnosi się do sprzedaży składnika aktywów finansowych. Jeśli usłyszysz frazę „zająć pozycję short”, oznacza to otwarcie pozycji sprzedaży. Dosłownie tłumaczy się z angielskiego jako „krótka”, więc „otwórz krótką pozycję” oznacza sprzedaż. Antonim pojęcia „Long”

Extremum is high or low price.

Ethereum to druga co do wielkości kryptowaluta po bitcoinie pod względem kapitalizacji, dokładniej – uniwersalna zdecentralizowana platforma do zarządzania aktywami cyfrowymi oparta na technologii blockchain. W przeciwieństwie do innych kryptowalut, twórcy Ethereum nie ograniczają roli Ethereum wyłącznie jako jednostki płatniczej, ale oferują je jako środek do szerszej wymiany lub rejestracji transakcji tokenami za pomocą inteligentnych kontraktów, które są ważną częścią platformy Ethereum.

Extremum to wysoka lub niska cena.

Tokenizacja aktywów to proces przekształcania praw własności w token cyfrowy na blockchainie. Mogą to być unikalne wartości hash, które reprezentują aktywa fizyczne, instrumenty finansowe, nieruchomości, akcje, obligacje, jednostki funduszu itp.

Reakcja. Z reguły ten termin oznacza lokalny spadek cen; może wystąpić na przykład w ramach obecnego trendu wzrostowego.

Zysk - to zysk finansowy, a zwłaszcza różnica między kwotą uzyskaną, a wydaną na zakup, obsługę lub produkcję czegoś.

Poślizg - to niuans techniczny. Zwykle jest spowodowany różnicą czasową pomiędzy momentem wysłania zamówienia na giełdę a momentem, w którym zamówienie dotarło na giełdę. Z zasady czas pomiędzy wysłaniem a otrzymaniem zlecenia wymiany jest liczony w ułamkach sekundy, ale w okresach aktywnych ruchów cen może to oznaczać różnicę między ceną, po której liczy trader, a ceną, po której jego zlecenie będzie faktycznie wykonane.

Zlecenie - to instrukcja, którą trader wysyła na giełdę; wyraża zgodę przedsiębiorcy na zakończenie operacji wymiany. Zlecenia mogą być ograniczone: zlecenia stop lub zlecenia rynkowe. Rodzaj zlecenia zależy od sposobu jego realizacji. Po wysłaniu zamówienia na giełdę, w wielu przypadkach można je anulować.

Rollback - to niewielki spadek ceny po okresie wzrostu. Zazwyczaj trend spadkowy występuje podczas trendu wzrostowego. Rollback jest w zasadzie tym samym, co korekta. Oba terminy opisują zmienności spadków, które trader widzi na wykresie.

Otwarcie pozycji - to wejście na rynek, zamknięcie transakcji, inwestowanie w aktywa. Jeśli masz pozycję na rynku, oznacza to, że posiadasz jakiekolwiek aktywa finansowe.

Luka cenowa - to zjawisko polegające na tym, że cena otwarcia kolejnego okresu znacznie różni się od ceny zamknięcia okresu poprzedniego. Najwyraźniej jest to widoczne na dziennych wykresach tokenów akcji, ponieważ rynki bazowe dla tych aktywów działają w nocy z długimi przerwami, a przy otwarciu kolejnej sesji cena uwzględnia już nowe czynniki, które pojawiły się po zamknięciu poprzedniej sesji. Jeśli rynek nie zamyka się w nocy (jak ma to miejsce w przypadku kryptowalut), to na takich rynkach luka cenowa jest bardzo mało prawdopodobna i może wystąpić w przypadku dużej zmienności.

Kup (buy) oznacza dokonaj zakupu.